Verzenden & retouren

Verzendkosten bedragen € 7,45 per bestelling tenzij anders aangegeven, vanaf € 300,- geen verzendkosten.

Voor producten die door de brievenbus kunnen berekenen wij € 4,45 verzendkosten.

Na ontvangst van uw betaling worden uw producten zo snel mogelijk door DHL of PostNL op het door u opgegeven adres bezorgd.

Muurvervenen bulkgoederen worden verzonden met TransMission.

Verf24.nl streeft er naar om de goederen binnen 24 uur verzendklaar te hebben.

De goederen kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen retour gestuurd worden, uitgezonderd maatwerk, waarop Verf24.nl het aankoopbedrag op de door u opgegeven bankrekening terug stort.

Adres voor retouren:

Verf24.nl
afd. retouren
Renselkade 1
NL-9672 BD  Veendam

Leveringsvoorwaarden

Naast de algemene voorwaarden zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op al onze leveringen aan bedrijven:

Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever.


a. Bij beschadeging of tekortkoming aan een maatwerk artikel dient opdrachtgever direct, uiterlijk binnen 8 dagen, Verf24.nl hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

b. De door Verf24.nl opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen of overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Verf24.nl derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

c. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Verf24.nl gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.

d. Verf24.nl is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Verf24.nl de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.

e. Het risico van de goederen tijdens het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Verf24.nl hebben verlaten.

f. Door Verf24.nl vervaardigde goederen, onderdelen e.d. zijn gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen specificaties, inclusief latere wijzigingen. Bij aflevering wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert.

Alle prijzen incl. 21% BTW
Copyright © 2024 Verf24.nl, Renselkade 1, 9672 BD Winschoten | Powered by Zen Cart | Wij staan ook op WebWinkelWijzer
Technische realisatie: GetZenned